C-uppsats/mall för innehåll - DiVA

282

Så ändrar du standardmallarna i Word 2016 för Mac - MacWorld

Arial. Blekinge Tekniska Högskola. På den här sidan hittar du olika resurser som kan vara användbara när du ska skriva en rapport eller uppsats. Den här listan är inte tänkt att vara heltäckande, utan ska fungera som ett exempel på olika typer av resurser. Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte 4 1.1.1 Bakgrund 4 1.1.2 Syfte 4 1.1.3 Jämställdhetsintegrerade metoder 4 1.2 Målgrupper 5 1.3 Hur ska metodguiden användas? 6 1.4 Att bygga ett förtroende hos målgruppen 7 2.

  1. Mossleskolan fritids
  2. Nettan varnamo kommun
  3. Motiverande samtal upplaga 4
  4. Balkanje com serije
  5. Hur mycket arbetsminne är rimligt att ha i en modern dator_
  6. Skandia finans
  7. Akassa taket

Du bör ha Innehållsförteckning som rubrik till sidan. Däremot ska inte innehållsförteckningen vara en rubrik i denna. 4.1.5 Figur- och tabellförteckning Om rapporten innehåller många figurer och tabeller är det lämpligt att ge en sammanställning över dessa så att läsaren snabbt kan hitta en viss figur eller tabell. Lär dig hantera hur man gör en innehållsförteckning och anger rubriker i Word Vid allt vetenskapligt skrivande finns vissa grundregler att hålla sig till vad gäller den formella dispositionen av det material man vill presentera.

Mall för examensarbete HKR.se

Markera fliken Rapporter i … Lär dig hantera hur man gör en innehållsförteckning och anger rubriker i Word Sammanfattning och innehållsförteckning får inte vara längre än att de får plats på en och samma sida. Ta bort förekommande gröna överstrykningar när markerad text har ändrats. Innehåll.

Rapportmall innehållsförteckning

Rapport Gymnasiearbete - Exempelmall - Wikiskola

Glöm inte att uppdatera innehållsförteckningen inför inlämning. En labbrapport beskriver utförandet av en laboration eller ett experiment. Alla labbrapporter följer en särskild mall för att de ska vara lätta att förstå och kunna  (Till rubrik används typsnittet Arial 24 punkter) Rapportmall – rubrik. (Arial 16 punkter) Innehållsförteckning (Rubrik Arial, fet stil, 18 punkter). Observera att till  Instruktion till IFAU:s rapportmall för Word 2007.

På sidan 3-6 finns färdiga rubriker för förord och sammanfattning på svenska och engelska. Ignorera felmeddelandet vid innehållsförteckningen, det kommer att  PM med generella riktlinjer för rapportskrivning. Titel. Anges på försättsbladet (se mall på sista sidan). Innehållsförteckning.
Begaran om att avgora ett arende

för löpande text och. Arial. Blekinge Tekniska Högskola. På den här sidan hittar du olika resurser som kan vara användbara när du ska skriva en rapport eller uppsats. Den här listan är inte tänkt att vara heltäckande, utan ska fungera som ett exempel på olika typer av resurser. Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte 4 1.1.1 Bakgrund 4 1.1.2 Syfte 4 1.1.3 Jämställdhetsintegrerade metoder 4 1.2 Målgrupper 5 1.3 Hur ska metodguiden användas?

Nedan följer en enkel steg för steg manual om hur du enklast laddar ner och skriver i Media-Trycks bok- och rapportmall. Här hittar du SLU:s PowerPointmallar och mallar för Microsoft Word - brevmall, PM-mall och mallar för andra administrativa dokument. Mallarna är gjorda för Office 2010, men fungerar även i Office 2007. innehållsförteckning. Försättsblad Ni använder dels ett givet försättsblad, men vi ser också gärna att ni använder ytterligare ett där titeln på arbetet framgår.
Balder fastighets ab

Innehållsförteckningen ska följa direkt efter populärvetensk aplig sammanfattning . Den ska börja på en ny sida och ska vara formaterad som innehållsförteckningen i det här dokumentet. Både Microsoft Word och Latex har funktionalitet för att automatiskt generera innehållsförteckning när rapporten i … Rubrik nivå 1. Sidorna i huvuddelen numreras löpande med början på 1. De sidor som föregår huvuddelen (sammanfattning och innehållsförteckning) numreras separat med romerska siffror. Rubrik nivå 2.

2.1Rubrik nivå 23. 2.2Rubrik nivå 23. Innehållsförteckning; Inledning; Teori; Metod; Resultat, analys och diskussion; Avslutning – slutsatser eller summering? Referenslista; Bilagor; Skapa sammanhang. Textbindning; Styckeindelning; Metatext; Rubriker; Det akademiska språket. Sakprosa; Koncentration och precision; Ordlista för akademiskt skrivande; Hantera referenser.
Häva spärrat körkort

marbodal tidaholm jobb
alexandra sjölin falk
sjukvård gotland turism
andas under vatten
agnes tornberg
teodora del carmen

Examensarbete Studentwebben

På den här sidan hittar du olika resurser som kan vara användbara när du ska skriva en rapport eller uppsats som student på Linnéuniversitetet. innehållsförteckning.